17.11.2014

Prisoversigt på varmekilder

Brændeovne - Økonomi
Herunder ses tre eksempler på brændeindkøb:
 • En stablet rummeter birk til 500 kr. pr. rummeter giver en energipris på 0,36 kr./kWh
  (99 kr./GJ)
 • En kasserummeter bøg til 400 kr. pr. rummeter giver en energipris på 0,41 kr./kWh
  (113 kr./GJ)
 • En kasserummeter gran til 300 kr. pr. rummeter giver en energipris på 0,49 kr./kWh
  (137 kr./GJ)

Ovenstående er betinget af, at man har enbrændeovn med en virkningsgrad på ca. 70% (forudsat at der fyres korrekt). Brændet har i alle tre tilfælde været lagret i kløvet tilstandi 1-2 år (vandindholdet er ca. 18%, og brændværdien er dermed 4,2 kWh/kg).

Til sammenligning ses følgende energipriser til opvarmning:

 • Elvarme, ca. 1,90 kr./kWh (528 kr./GJ)
 • Oliefyring, ca. 1,24 kr./kWh (344 kr./GJ) ved90% virkningsgrad (se under 1)
 • Fjernvarme 0,55 - 0,85 kr./kWh (153 - 236 kr./GJ)
 • Stokerfyr til træpiller, ca. 0,56 kr./kWh (156 kr./GJ) ved80% virkningsgrad (se under 2)

1) Olieprisen er regnet som kr. 11.000,- for 1.000 liter.
2)Træpilleprisener regnet som kr. 2.200,- for 1 ton.
Alle priser er cirkapriser pr. 8.november 2011, incl. moms (priserne varierer dogmeget for de enkelte dele af landet).

Alle ovenstående energipriser er for nyttig varme.

Beregning af energiprisen for brænde

 • Energi pr. rummeter = rumtæthed * virkningsgrad * fastmassetal * brændværdi
 • Energipris = rummeterpris / energi pr. rummeter

Hvor:
Energi pr. rummeter (kWh/m3) = den nyttige energi af en rummeter, der bliver tilført opstillingsrummet

Rumtæthed (kg/m3) = rumtætheden for den pågældende træsort fremgår af tabellen under andet afsnit på denne side

Virkningsgrad = her er regnet med 0,7 (70%)

Fastmassetal = hvor stor en del af brændet er faststof (findes under andet afsnit på denne side og antager værdier fra 0-1)

Brændværdi (kWh/kg) = hvor meget energi der er i 1 kg træ (her regnet med 4,2 kWh/kg)

Energipris (kr./kWh) = prisen for en kilowatt-time

Rummeterpris (kr.) = prisen for den pågældende rummeter.

Energienheder
Energi (kWh) = kilowatt-time
Energi (GJ) = Gigajoule
1 Gigajoule (GJ)= 1000 Megajoule (MJ)

Læs mere på Teknologisk Institut