17.11.2014

De 6 forudsætninger

De 6 forudsætninger for den optimale forbrænding

De 6 forudsætninger for den optimale forbrænding

1). Fugtigheden i træet skal ligge fra 16 til max 20% for at træet kan brænde rent og risikoen for sod dannelser er minimal
Jo fugtigere dit brænde er jo mere vil det sode og jo mere umuligt er det at få det til at brænde. Desuden giver fugtigt træ næsten ingen varme, da al energien bruges til at fordampe vand op gennem skorstenen.

2). Størrelsen på brændet skal være 25-30cm i længden og have en diameter på 5-8cm ved løvtræ (hårdt træ) og kan være op til 10cm ved nåletræ (let træ). Brændet består af kulstof og kulstoffet indeholder gas. Gassen bliver hurtigere og nemmere frigivet ved små brændestykker, og det er gassen de fleste nye brændeovne og pejseindsatse er konstrueret til at udnytte.
Jo større brændestykker du fyrer med jo mere uøkonomisk og besværlig bliver det at fyre. Desuden dannes der ofte kulilte og sod da træet bare ligger og ulmer.

3). Antallet af brændestykker skal minimum være 2-4 stykker brænde pr. påfyring. Ilden kan nemmest fænge brændet når det er lagt ind på kryds af hinanden så der er luft imellem brændestykkerne og når brændet er kløvet. Jo færre brændestykker du fyrer med jo sværere bliver det for ilden at fænge brændet.

4). Forbrændingsluft skal tilføres i en sådan mængde at bålet altid brænder med klare og rolige flammer der lige slipper brændet og din glasrude ikke bliver sort af sod. 
Jo mere du lukker for forbrændingsluften jo mere kvæler du bålet. Desuden er der stor risiko for røggaseksplosioner der giver røgudslip inde i boligen.

5). Skorstenstrækket skal være tilstrækkeligt til det ildsted der er koblet til. Skorstenen er at betragte som ildstedets motor. (Hvis ikke motoren virker kører bilen ikke). For at opnå optimalt skorstenstræk er det vigtigt at skorstenen har den rigtige diameter, højde, tæthed og placering. Nogle ildsteder kræver mekanisk skorstenstræk i form af en røgsuger. Denne sikrer altid optimalt træk.
Jo dårligere skorstensforhold du har jo mere umuligt bliver det at holde gang i bålet, for det er undertrykket i skorstenen der trækker nyt ilt med ind til forbrændingen.

6). Ilttilførsel til opstillingsrummet er nødvendigt for at bålet hele tiden har noget at "leve" af. Bålet forbruger temmelig meget ilt til forbrændingen så der skal tilføres ligeså meget ilt til det rum hvori du har brændeovnen eller pejseindsatsen for at det går lige op og bålet ikke "dør" ud. Til de fleste brændeovne og pejseindsatse kan der monteres luftbokse der kan tilkobles et rør der går ud i det fri således at ildstedet får forbrændingsluft udefra og er uafhængig af indeklima. Dette specielt i nye huse der er meget tætte.
Jo mindre ilt der tilføres opstillingsrummet jo større er sandsynligheden for dårlig forbrænding, røgudslip og træthed.